تبلیغات
your welcome - مطالب HERO

HERO.Lee Junki

چهارشنبه 19 بهمن 1390 07:57 ب.ظنویسنده : raha

 
سلام دوستای خوبم چه طورین؟یه تشکرهم ازعلی آقاواسه پست برگشت جونکی البته فنای جونکی همه تاریخ برگشتشو می دونن اماخیلی ممنون ازعلی آقا که باپستش بازبهمون تلنگر زد..بچه هامن که دیگه دل تودلم نیس..ازاونجاکه امروزخیلی حالم گرفته س گفتم پست بذارم تاشایدحالم جابیاد..من به مناسبت بازگشت جونکی می خوام آپای کوچکی ازفیلم هاوسریالای جونکی کنم که البته چندتاشو باهووی عزیزم باران جون می ذاریم..نمی دونم چراخواستم ازHEROشروع کنم شایدچون امروزیه تیکه هاییشو دوباره نشستم دیدم...یاشایدم چون آخرین سریال جونکی قبل ازسربازیشهبه هرحال شخصیتش خیلی قشنگ بودقبلاهم گفته بودم خیلی هامعتقدن شخصیت اصلی جونکی شبیه قهرمانشه چون هم شیطون وپرشروشوره هم به قول خودش توفیلم:توفرهنگ لغت من بی خیال شدن تعریف نشدهبفرمایین باچندتاکلیپ وپشت صحنه ازاین سریال وهمچنین پشت صحنه این عکسادامه مطلب
آخرین ویرایش: چهارشنبه 19 بهمن 1390 08:09 ب.ظ